01.02 Basismodule toezichthouder binnenwater

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s)

Diverse locaties beschikbaar

Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Toezichthouders
Niveau van de module MBO (4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Geen
Studiebelastinguren

2 dagen contacttijd & ongeveer 12 uur zelfstudietijd (waarvan ongeveer 4 uur uitgetrokken kan worden voor werkplekopdrachten).

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets (meerkeuzetoets met 30 vragen)
& een werkboek met werkplekopdrachten
Aantal cursisten 10 -15 personen
Prijs deelnemer € 418,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende moduledata:

- 15 en 16 januari 2018
- 9 en 12 februari 2018
- 3 en 4 september 2018

              

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt aandacht besteed aan de Algemene Wet bestuursrecht (m.n. artikel één en vijf) waarna er ingegaan wordt op de functie van een toezichthouder. Wat zijn bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van een toezichthouder? Wat zijn bevoegdheden en beperkingen van een toezichthouder (op basis van Awb)? Wat mag toezichthouder doen met verzamelde bewijs (op basis van Awb)? Daarnaast wordt in deze module duidelijk waar het verschil tussen een toezichthouder en een BOA ligt. Dit alles leert de cursist om na de module te mogen functioneren als toezichthouder.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die toezicht kunnen houden op de vaarweg, zodat de veiligheid van de vaarweg gewaarborgd kan worden.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten.
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl