01.07 Verdiepingsmodule wetgeving op buitenwateren

Organisatie Divers
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die te maken hebben met buitenwateren en internationale wetgeving
Niveau van de module MBO (4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Pre: Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen front office (01.05)
Studiebelastinguren

3 dagen contacttijd & ongeveer 16 uur zelfstudie

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets
Aantal cursisten 10 -15 personen
Prijs deelnemer € 727,-
Geplande startdata

 

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 5, 6 en 7 februari 2018
- 5, 6 en 7 september 2018

 

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
Deze module start met het beschrijven van de structuur van de internationale wetgeving. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de bevoegdheid van een nautisch medewerker om een signaalfunctie te vervullen op basis van de relevante wetgeving op buitenwater. Om een signaalfunctie te kunnen vervullen weet de nautisch medewerker dat er vergunningen en ontheffingen kunnen worden verleend op basis van de relevante wetgeving. Als laatste wordt in deze module aandacht besteed aan het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee. Wat is de wetgeving voor gevaarlijke stoffen op zee en hoe kan men correct de taak uitvoeren op een zeeschip met gevaarlijke lading?

Doel/rationale van de module
Voor een veilig buitenwater is het van belang dat medewerkers kennis hebben van de internationale wetgeving, zodat ze een signaalfunctie kunnen vervullen.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek en zelfstudieopdrachten.
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl