01.08 Werken met vervoer gevaarlijke stoffen (Brug en- sluiswachters)

OrganisatieDiverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s)Diverse locaties beschikbaar.
OnderwijsvormKlassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
DoelgroepNautisch medewerker
Niveau van de moduleMBO (3/4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennisGeen
Studiebelastinguren

1 dag van 8 uur contacttijd & ongeveer 6 uur zelfstudie.

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting moduleDe module wordt afgesloten met een toets (meerkeuzetoets met 30 vragen)
Aantal cursisten15-20 personen
Prijs deelnemer€ 458,-
Geplande data

U kunt inschrijven op de volgende module data:

- 24 januari 2018 (VOL)
- 5 februari 2018
- 21 februari 2018
- 9 april 2018
10 september 2018Globale inhoudsbeschrijving van de module 
In deze module wordt allereerst aandacht besteed aan algemene informatie over de wetgeving in Nederland. Daarna wordt ingegaan op de functies ‘Toezichthouder’ en ‘Buitengewoon opsporingsambtenaar’. Wat houden deze functies in en wat zijn de verschillen tussen deze functies? Na de beschrijving van de functies wordt er gekeken naar de wetgevingen in het nautische taakveld (zoals scheepvaartverkeersregeling, binnenvaartpolitiereglement, binnenvaartwet, integrale waterwet, etc). In deze module leert de nautisch medewerker deze wetgevingen toe te passen op actuele situaties en of hij de bevoegde autoriteit is in de actuele situatie.

Doel/rationale van de module
Het is voor de nautische medewerkers van belang dat ze een basiskennis hebben van de Nederlandse wetgeving op nautisch gebied. Na het afronden van deze module weet een nautisch medewerker of en wanneer hij mag ingrijpen bij een situatie waarin de wet overtreden wordt.

Studiemateriaal
Schriftelijk leermateriaal (syllabus) met voorbeelden uit dagelijks werkpraktijk van de cursist.
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever. 
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl