02.02 Basismodule rapporteren

Organisatie DIvers
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers
Niveau van de module MBO (4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis

 

Pre: 02.01 Basismodule Eenvoudig rapporteren.

Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de cursisten de Nederlandse taal machtig zijn.

Studiebelastinguren

1 dag contacttijd & ongeveer 16 uur zelfstudie (waarvan ongeveer 8 uur aan werkplekopdrachten)

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met praktijkopdrachten en een toets.
Aantal cursisten 10 -15 personen
Prijs deelnemer € 415,- 
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 1 februari 2018
- 7 februari 2018
- 9 februari 2018
- 1 oktober 2018

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt aandacht geschonken aan het opstellen van verschillende soorten rapporten, zoals: een rapport van bevindingen, adviesrapport, gebeurtenissenrapport en een schaderapport. De nautisch medewerker leert in deze module wat de belangrijkste onderdelen zijn van deze rapporten en hij leert deze rapporten in correct Nederlands te schrijven.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan juiste en heldere rapporten. Een goede kwaliteit van de rapporten zorgt voor vermindering van risico’s rondom aansprakelijkheidsvraagstukken in de juridische en economische sfeer. Een goede schriftelijke rapportage vermindert misverstanden, communicatiefouten en tijdsverlies.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met rapportage formats en oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten.
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl