03.01 Instap brug- en sluisbediening

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module 
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Beginnende nautische medewerkers
Niveau van de module MBO (2/3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis  Geen
Studiebelastinguren

2 dagen van 8 uur contacttijd en ongeveer 20 uur zelfstudie (waarvan ongeveer 8 uur werkplekopdrachten)

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets  (meerkeuzetoets met 30 vragen) en een werkboek met werkplekopdrachten.
Aantal cursisten                        10-15 personen
Prijs deelnemer Tarief: € 685,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 30 en 31 januari 2018
- 20 en 21 september 2018


 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt de basis gelegd voor brug- en sluisbediening. Dit wordt gedaan door het doel en de functie van verschillende soorten bruggen en sluizen te bespreken en door het BPR voor brug- en sluiswachters te behandelen. Daarnaast wordt in deze module aandacht gegeven aan het omgaan met de eigen brug of sluis. Voordat de basis voor brug- en sluisbediening gelegd kan worden is het belangrijk dat de nautisch medewerker basiskennis van de nautische sector heeft, deze basiskennis wordt behandeld in de lesstof van klein vaarbewijs 1. De onderwerpen van klein vaarbewijs 1 worden daarom in de cursus behandeld. De kennis van klein vaarbewijs 1 van de nautisch medewerker wordt in deze cursus getoetst door een eigen toets. Indien de cursist ook in het bezit wil komen van het officiële VAMEX certificaat, dient de cursist daar zelf stappen voor te ondernemen. Dus het officiële certificaat is niet noodzakelijk voor deze module.

Doel/rationale van de module
Het is voor de nautische medewerkers van belang dat ze een basis van kennis hebben van de nautische sector om goed te kunnen functioneren binnen deze sector.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast ontvangt de cursist het lesmateriaal voor Klein Vaarbewijs 1. (Echter ontvangt u het vaarbewijs niet. Dit examen wordt afgenomen door het Vamex.)
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl