03.02 Brug- en sluisbediening

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module 
Locatie(s)
Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep
Nautische medewerkers op bruggen en sluizen
Niveau van de module
MBO (3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis

Pre: Signaalfunctie binnenwater (01.01) en Instapmodule Brug- en Sluisbediening (03.01)

Studiebelastinguren

1 dag contacttijd en ongeveer 12 uur zelfstudietijd (waarvan ongeveer 8 uur werkplekopdrachten)

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets (meerkeuzetoets met 30 vragen) en werkboek met praktijkopdrachten waarbij in ieder geval een bezoek aan een gemaal of stuw zelf georganiseerd moet worden.
Aantal cursisten
10-15 personen
Prijs deelnemer €445,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 26 januari 2018
- 1 februari 2018
- 5 februari 2018
- 24 september 2018


 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
Bij deze module worden de nautische medewerkers op bruggen en sluizen getraind om goed om te gaan met verschillende brug- en sluissituaties. Om dit te bereiken wordt in deze module eerst aandacht besteed aan het doel, de principes van het bedienproces en de daarbij horende handelingen. Daarnaast leert de nautisch medewerker meer over: de rol van sluizen en bruggen bij de waterhuishouding; en het toelatingsbeleid objecten. Na de theorie wordt er ingegaan op de praktische kant van de module waarbij de nautisch medewerker leert de aanvragen voor brug- of sluisopening te herkennen en publieksgericht te handelen.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan mensen op bruggen en sluizen met kennis van de objecten, zodat het vaarverkeer snel, soepel en veilig kan verlopen.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten.
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl