03.03 Samenwerking op de corridor

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die samen werken met bijv. (hulp)diensten, instanties en bedieningscentrales
Niveau van de module MBO (3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Geen
Studiebelastinguren

1 dag contacttijd & ongeveer 12 uur zelfstudie (waarvan ongeveer 4 uur werkplekopdrachten)

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets en een werkboek met praktijkopdrachten
Aantal cursisten 10 -15 personen
Prijs deelnemer € 415,- 
Geplande data

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:
                                                                                                                                                                                                                      
- 2 februari 2018
- 20 februari 2018
- 26 september 2018


 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt aandacht besteed aan het samenwerken op de corridor. Hierbij kan gedacht worden aan het samenwerken met medewerkers van verschillende diensten, instanties en partijen. Bij een samenwerking met derden is het van belang dat de nautisch medewerker het doel, de functie en de verantwoordelijkheden van deze partijen kent. Daarnaast is het voor een goede samenwerking van belang om kennis te hebben van toepassingen van verkeersmanagement en te weten wat voor informatie bepaalde instanties nodig hebben. In deze module wordt aan deze verschillende punten aandacht besteed.

Doel/rationale van de module
Nautische medewerkers moeten kennis hebben van goede samenwerking, zodat de communicatie vlot kan verlopen waardoor er weer snel acties ondernomen kunnen worden. Kennis van samenwerking is dus van belang om het verkeer op de vaarweg zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen geoefend met realistische casuïstiek.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090048 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl