03.04 Afstandsbediening

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die bruggen en/of sluizen op afstand bedienen
Niveau van de module MBO (3/4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Eis: Basismodule Brug- en Sluisbediening (03.02)
Studiebelastinguren

2 dagen contacttijd & ongeveer 12 uur zelfstudietijd

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets
Aantal cursisten 5-8 personen
Prijs deelnemer € 388,- 
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 7 en 8 februari 2018
- 8 en 9 maart 2018
- 20 en 21 maart 2018
- 3 en 4 april 2018
- 1 en 2 oktober 2018Globale inhoudsbeschrijving van de module

In deze module wordt aandacht geschonken aan het bedienen van bruggen en sluizen op afstand, inclusief het werken met camera’s en camerabeelden. Voordat dit in de praktijk wordt geoefend, is het van belang dat de nautisch medewerker weet wat de beperkingen zijn bij het schatten van afstanden op basis van camerabeelden en radarbeelden. Daarna leert de medewerker hoe de camerabeelden te duiden en wat de bijbehorende bedienstappen. In deze module is ook aandacht voor het bedienen van meerdere objecten, ritsend bedienen, op afstand. Ten slotte wordt in deze module aandacht besteed aan de eigen rol en verantwoordelijkheden van de nautisch medewerker bij bediening op afstand.

Doel/rationale van de module
Aangezien er steeds meer bruggen en sluizen op afstand bediend te worden is het van belang dat nautische medewerkers weten hoe bedienen op afstand werkt en wat de beperkingen zijn van bedienen op afstand. Door deze kennis kan een veilig vaarwegverkeer worden bevorderd.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast wordt er tijdens de contacturen aandacht besteed aan het oefenen met bediening op afstand.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.