04.01 Patrouilledienst

Organisatie Nova College
Locatie(s) IJmuiden
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers met patrouilletaken
Niveau van de module MBO (2/3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Pre: 01.01 Basismodule Signaalfunctie binnenwater
(Indicatieve) studiebelastinguren

2 dagen contacttijd & ongeveer 12 uur contacttijd (waarvan ongeveer 8 uur werkplekopdrachten)

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets en een werkboek met werkplekopdrachten
Aantal cursisten Max. 8 personen
Prijs deelnemer € 740,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende cursusdata:

- 13 en 14 februari 2018
- 8 en 9 oktober 2018
 

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt aandacht besteed aan het herkennen/signaleren en op juiste wijze interpreteren van de aanvraag voor vaaropdrachten. Daarnaast is er aandacht voor patrouilletaken als scheepvaartbegeleiding, toezicht en begeleiding bij evenementen en nautische inspecties. Tijdens het uitvoeren van deze taken kan het voorkomen dat de medewerker op een patrouillevaartuig moet ingrijpen door op corrigerend op te treden met toepassing van relevante wetten. Een andere belangrijke taak voor een medewerker op een patrouillevaartuig, waar aandacht aan wordt besteed, is het geven van goede verkeersaanwijzingen. Als laatste wordt in deze module aandacht besteed aan veiligheidsprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen aan boord in de patrouilledienst.

Doel/rationale van de module
De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers in de patrouilledienst die een professionele en daarmee eenduidige en duidelijke handelingswijze laten zien, zodat patrouilletaken op een veilige manier plaatsvinden.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten.
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.