05.04 Engels voor bemanning zeevaart

Organisatie Nova College
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die te maken hebben met de zeevaart
Niveau van de module MBO (4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Eis: Basismodule Nautisch Engels (05.03)
(Indicatieve) studiebelastinguren

5 dagen van 8 uur contacttijd & ongeveer 19 uur zelfstudietijd

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets waaruit schriftelijke en mondelinge vaardigheid blijken.
Aantal cursisten 8 -15 personen
Prijs deelnemer Prijs kunt u opvragen bij dhr. Renique via 010-4090048
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende moduledata:

- 4, 5, 6, 12, en 13 april 2018
- 17, 18, 19, 25 en 26 oktober 2018

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt gekeken naar de Engelse taalvaardigheid van nautische medewerkers. Hierbij gaat het vooral om de Engelse taal met betrekking tot de zeevaart. In deze module wordt aandacht gegeven aan de juiste terminologie over nautische zaken, grammatica, zinsbouw en spelling. De nautisch medewerker leert mondelinge aanwijzingen en adviezen te geven en corrigerend op te treden in standaard Engels (niveau B1). Als laatst leert de nautisch medewerker op een correcte wijze een toelichting in het Engels te geven, zodat de communicatie bij de zeevaart zo goed mogelijk kan verlopen.

Doel/rationale van de module
De zeevaart heeft te maken Engels sprekende vaarweggebruikers. Voor de veiligheid van de vaarweg is het van belang dat deze mensen kunnen verstaan wat er van hen wordt gevraagd. Daarom moet de nautische medewerker kennis hebben van de Engelse taal met betrekking tot de zeevaart.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast moet de medewerker het volgende boek aanschaffen: Standard Marine Vocabulary.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.

Het is ook mogelijk deze training in-house te geven. Voor meer informatie over een in-house training kunt u bellen naar 010-4090040 of een e-mail sturen naar nautischeleerlijnen@nnvo.nl