06.05 Gespreksdiscipline marifoon

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s) IJmuiden, Harlingen
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers die gebruik maken van marifoons
Niveau van de module MBO (2/3) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Eis: Basismodule Marifonie (06.01) - Is in bezit van een marifooncertificaat
Studiebelastinguren

2 dagen van 8 uur contacttijd & ongeveer 4 uur zelfstudietijd

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een simulatortoets
Aantal cursisten 6 -8 personen
Prijs deelnemer € 700,-
Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende moduledata:

- 7 en 8 december 2017
- 28 en 29 maart 2018
- 13 en 14 november 2018


 

 Deze module is uitermate geschikt als refresher.

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module wordt specifiek aandacht gegeven aan het gebruik van de marifoon in de praktijk. Het gaat hierbij niet direct om de werking van de marifoon, maar om het helder communiceren door de marifoon. In deze module leert de nautisch medewerker te communiceren, aanwijzingen/advies te geven en corrigerend op te treden in dagelijkse omstandigheden via de marifoon volgens de radiovoorschriften.

Doel/rationale van de module
Het is belangrijk dat de communicatie via de marifoon duidelijk is, omdat er veel gesprekken plaatsvinden via de marifoon. Als heldere communicatie mist, dan kunnen misvattingen ontstaan. De vaarwegbeheerders hebben aangegeven dat deze (afsluiting) module belangrijk is, aangezien deze iedere 5 jaar gedaan moet worden

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek & zelfstudieopdrachten. Daarnaast wordt tijdens de contacturen geoefend met het communiceren via de marifoon.

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.