07.06 Wijzigingen aanbrengen in nautische bronnen

Organisatie Diverse organisaties verzorgen deze module
Locatie(s) Diverse locaties beschikbaar
Onderwijsvorm Klassikaal onderwijs i.c.m. zelfstudie (bv. werkplekopdrachten)
Doelgroep Nautische medewerkers
Niveau van de module MBO (4) werk- en denkniveau
Veronderstelde voorkennis Eis: Basismodule vaarwegmarkering (07.04)
(Indicatieve) studiebelastinguren

1 dag contacttijd & ongeveer 8 uur zelfstudietijd (waarvan ongeveer 4 uur uitgetrokken kan worden voor werkplekopdrachten).

Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn.

Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets en een werkboek met werkplekopdrachten.
Aantal cursisten 10 -15 personen
Prijs deelnemer

Prijs voor 2016 nog niet bekend u kunt deze opvragen bij dhr. Renique (010-4090040)

Geplande startdata

U kunt inschrijven op de volgende moduledata:

- 4 december 2017
 

 

Globale inhoudsbeschrijving van de module
In deze module komen verschillende nautische bronnen aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan een verkeersscheidingsstelsel, ECDIS, stroomatlassen, getijdentafels, hydrografische kaarten. In deze module leert de nautische medewerker om (dagelijkse) wijzigingen te verwerken in deze bronnen. Daarnaast wordt in deze module aandacht besteed aan het herkennen van incomplete markeringstelsels. De nautisch medewerker leert hierbij wat er gedaan kan worden om het markeringsstelsel weer compleet te krijgen.

Doel/rationale van de module
Deze module is van belang voor nautische medewerkers, omdat medewerkers anderen kunnen waarschuwen waar knelpunten liggen door wijzigingen in nautische bronnen te maken.

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten, oefeningen betreft het wijzigen van nautische bronnen en werkplekopdrachten.
Eigendomsrechten: Cursist
Copyright: NNVO

Aanmelden
De aanmelding van een cursist gebeurt door de werkgever.
Na aanmelding ontvangt u direct een aanmeldbevestiging. Binnen 2 weken ontvangt u een reactie. Als u deze niet ontvangt, maak ons daarop dan a.u.b. attent.