Catalogus

Hiernaast ziet u de verschillende namen van de voorlopige acht kennisvelden van de Nautische leerlijnen staan. Ieder kennisveld bestaat uit een aantal basismodules en een aantal verdiepingsmodules. Als u over de naam van het kennisveld gaat, dan worden de namen van de verschillende modules zichtbaar. Bij het lezen van de verschillende modulebeschrijvingen is het goed om te letten op de volgende aspecten:

Voorkennis
Bij de modulebeschrijvingen wordt in een tabel gesproken over veronderstelde voorkennis. Bij de veronderstelde voorkennis staat regelmatig een modulenaam van de Nautische leerlijnen genoemd. Om de gewenste nieuwe module te kunnen volgen is het goed om de leerdoelen van de eerdere module(s) onder de veronderstelde voorkennis bereikt te hebben. Dit kan door de module van de Nautische leerlijnen daadwerkelijk gevolgd te hebben, maar een nautisch medewerker kan deze kennis ook hebben verkregen door ervaring of eerder behaalde diploma’s / EVC’s. De werkgever moet voor de inschrijving van zijn medewerker zelf beslissen of zijn werknemer voldoende voorkennis heeft. Als dan echter blijkt dat de werknemer niet over de veronderstelde voorkennis beschikt, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de werkgever en niet bij de NNVO. Bij sommige modules worden wel harde instroomeisen gegeven, zoals de module Radardiploma, en hier moet natuurlijk wel aan voldaan zijn. Het is daarom van belang om de modulebeschrijvingen goed door te lezen. 

Contacttijd en zelfstudie
De Nautische leerlijnen bestaat bij aanvang hoofdzakelijk uit klassikaal onderwijs in combinatie met zelfstudie. Bij de beschrijvingen van de verschillende modules staat alleen de contacttijd beschreven. Bij een inschrijving van een cursist moet rekening gehouden worden met het feit dat de nautisch medewerker ook tijd moet gaan besteden aan zelfstudie. Een hoofdregel is dat er minimaal zoveel uren zelfstudie wordt gevraagd als dat door de cursist wordt besteed aan klassikaal onderwijs.

Certificaat
Als bewijs dat een cursist de module goed heeft volbracht, krijgt hij/zij een certificaat van de desbetreffende module. Om de cursist te toetsen worden verschillende soorten toetsen gebruikt, zoals een praktijkopdracht en een schriftelijke toets. Bij sommige modules staat in de modulebeschrijving dat de module af wordt gesloten met een bewijs van deelname. Bij deze afsluiting moeten de cursisten de opdrachten binnen de modules voldoende hebben gemaakt en afgerond. Er wordt dus een actieve houding verwacht van een cursist! Als een cursist niet meedoet tijdens de training, dan kan NNVO beslissen om deze cursist geen certificaat te geven.

Inschrijven
De werkgever kan zijn/haar medewerkers inschrijven door naar de beschrijving van de gewenste module te gaan. Onder aan de pagina van de modulebeschrijving staat een link om direct in te schrijven genaamd Schrijf u nu in. De inschrijfpagina is alleen toegankelijk voor werkgevers met een autorisatiecode. Voordat U uw medewerker in gaat schrijven voor een cursus is het belangrijk om rekening te houden met de volgende twee aspecten:

1. Kosteloos annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen vier en twee weken wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht en bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht. Deze annuleringsvoorwaarden gelden na de inschrijving en gelden dus ook als er nog niet is gefactureerd.

2. Nadat U de factuur heeft ontvangen behoort de betaling binnen 4 weken na de factuurdatum te zijn voldaan.

Volledige catalogus
Voor de volledige catalogus van de Nautische leerlijnen in pdf klik hier