Incidenten

Alle modules binnen dit kennisveld hebben te maken met incidenten en het omgaan met incidenten. Het kennisveld begint met modules over incidentmanagement (Incidentmanagement algemeen, incidentmanagement OCR en Incidentmanagement OVD). Naast deze basismodules bestaat dit kennisveld uit verschillende modules die de veiligheid van de nautische sector kunnen verbeteren, zoals Critical Incident Strategies en Basic Safety Training. De Nautische leerlijnen biedt als laatste ook algemeen bekende modules aan, die niet alleen op de scheepvaart betrekking hebben (denk aan EHBO, BHV, Kleine blusmiddelen).