Nautische kennis

Alle modules binnen dit kennisveld hebben te maken met Nautische kennis. In de verschillende modulebeschrijvingen wordt onder andere duidelijk wat het belang is van nautische kennis voor nautische medewerkers. Het kennisveld begint met de basismodules Algemene kennis, Algemene nautische kennis en Nautische kennis waarbij de kennis steeds specifieker wordt gericht op het nautische veld. Naast algemene nautische kennis wordt in dit kennisveld specifiek aandacht besteed aan kennis over vaarwegmarkering en over nautische kennis voor op het buitenwater. Als laatste wordt in dit kennisveld aandacht besteed aan het aanbrengen van wijzigingen in nautische bronnen.