Opleidingen

NNVO is het instituut, dat de Vessel Traffic Service (VTS)-opleiding verzorgt voor Havenbedrijven, de Koninklijke Marine en Rijkswaterstaat.
De overheid heeft ons aangewezen als het instituut dat deze opleiding verzorgt in Nederland. De kwaliteit van de opleiding is de verantwoordelijkheid van het bestuur van NNVO.
Daarom is de Nautische Sector vertegenwoordigd in het bestuur.

NNVO is opgericht door de Nautische Sector voor de Nautische Sector.

NNVO is verantwoordelijk voor het certificeren van Vessel Traffic Service Operators (VTSO's) die het scheepvaartverkeer begeleiden op de Nederlandse waterwegen.
De Initiële Training, de daaropvolgende Sector Training en de Recurrent Training vallen allen onder de verantwoordelijkheid van NNVO.

VTSO's die in het buitenland hun opleiding hebben gehad en werkzaam zijn geweest als VTSO kunnen een aanvraag doen om in Nederland dit beroep voort te zetten.

De VTS-opleiding is toegankelijk voor personen die in dienst zijn van een VTS-autoriteit. Mocht u geïnteresseerd zijn in een carrière als VTSO, meldt u dan bij een van de VTS-autoriteiten:

  • Gemeentelijk Havenbedrijf Den Haag
  • Groningen Seaports
  • Havenbedrijf Amsterdam
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • Koninklijke Marine
  • Rijkswaterstaat
  • Zeeland Seaports