Patrouillevaartuigen

Naast nautische medewerkers die zich bezighouden met het bedienen van objecten zijn er ook nautische medewerkers die patrouilletaken uitvoeren, bijvoorbeeld op patrouillevaartuigen. De eerste module binnen dit kennisveld laat de nautisch medewerker kennis maken met patrouillediensten. Tijdens de patrouillediensten is het belangrijk dat er medewerkers zijn die het verkeer kunnen managen, zodat de diensten zo goed mogelijk verlopen. Nautische medewerkers leren meer over het managen van verkeer in de module Verkeersmanagement. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers op patrouillediensten kennis en inzicht hebben in manoeuvreren, zodat de aanwijzingen die ze geven ook opgevolgd kunnen worden. Deze kennis wordt behandeld in de module Manoeuvreren. Naast deze drie basismodules bestaat dit kennisveld uit drie verdiepingsmodules waarbij de aandacht ligt op het varen met vaartuigen, zodat patrouillediensten beter kunnen verlopen: Radardiploma, Snelle radarvaart & Snelle motorboten. Patrouillediensten op zeevaart kunnen beter verlopen na het volgen van de verdiepingsmodule Zeegaande vaartuigen, deze module is echter nog in ontwikkeling.