Profiel

Sinds mensenheugenis is het schip het vervoermiddel bij uitstek gebleven en zijn mensen en goederen over de wereldzeeën, rivieren en kanalen vervoerd en zijn vaartuigen voor de visvangst ingezet. De wereld is ontdekt door mensen die per schip of welk vaartuig dan ook het avontuur en het onbekende zochten. Ook in de toekomst zal het schip een niet weg te denken transportmiddel blijven, niet in de laatste plaats omdat het schip het meest veilige en milieuvriendelijke transportmiddel is en blijft en, niet geheel onbelangrijk, economisch voordelig.

Door de jaren heen heeft de scheepvaart zich ontwikkeld tot een volwaardig transportmodaliteit met veel afgeleide activiteiten, zoals de maritieme bedrijvigheid, overslag en distributie. Op tijd, optimale belading, efficiënte afhandeling in de havens en geen onnodig oponthoud zijn begrippen die een goede dienstverlening en ordening van het scheepvaartverkeer eisen. Drukke vaarwegen, risicovolle vaargebieden, samenkomende of kruisende vaarwegen, havenaanlopen, bijzondere transporten en scheepsbewegingen in havens zijn onder meer het werkgebied van de verkeersdienst, de VTS (vessel traffic services) operators. Werken en ondersteuning geven aan de scheepvaart in al haar facetten geeft altijd dynamiek. De bindende factor is dat alle partijen toewerken naar dat ene doel: veilig en op tijd, factoren die het succes bepalen.

De missie van Vessel Traffic Services (VTS)

Het bevorderen, in samenwerking met andere diensten, van een veilige, vlotte en milieuvriendelijke afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Het afwikkelen van het scheepvaart verkeer kent vele spelers. De vaarweggebruiker zelf, de gezagvoerder of kapitein verantwoordelijk voor schip en bemanning. De vaarweg- en havenbeheerder, verantwoordelijk voor de infrastructuur en vaarwegmarkering. De loods, adviseur voor de gezagvoerder, de expert in het vaargebied. De sleepdiensten en roeiers, de rivier- en havenpolitie, de terminals, de scheepsagenturen, de scheepseigenaren en ladingbelanghebbende, enz, enz. Het verkeersmanagement heeft met al deze partijen te maken, waarbij de verkeersleider zich allereerst richt op het afhandelen van het scheepvaartverkeer: ordenen, informatie verstrekken, reguleren en het verlenen van navigatie ondersteuning.

Het internationale karakter van de scheepvaart schept de noodzaak tot gemeenschappelijke en universeel overeengekomen professionele standaards voor het leveren van VTS-diensten. Het met succes leveren van deze diensten is voor het merendeel afhankelijk van competent en ervaren personeel.

De Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding verzorgt de opleidingen en trainingen voor de (aankomende) VTS operator, die namens de bevoegde autoriteit deze VTS diensten levert.

De NNVO is eind 80-er jaren opgericht als een samenwerkingsverband van de VTS autoriteiten in Nederland en de nationale overheid. De behoefte de nationale standaard te handhaven en de VTS operators op te leiden en periodiek te toetsen, heeft geleid tot een kwalitatief goed aangeschreven opleiding en praktijktraining, zowel nationaal als internationaal.

De VTS operator in opleiding wordt ter afsluiting van zijn/haar basisopleiding op (inter)nationale standaards geëxamineerd en gecertificeerd. Aansluitend op de basisopleiding zal de VTS operator in opleiding nog een aanvullende regionale opleiding en training volgen. Na het succesvol afronden van deze twee opleidingen zal de VTS operator zijn/haar bevoegdheid als VTS operator krijgen.

De VTS operator volgt iedere drie jaar een herhalingscursus welke wordt afgesloten met een praktijktoets om zijn/haar bevoegdheid te behouden. Deze toets is met name gericht op de (inter)nationale standaards, competenties en communicatie.

De VTS autoriteiten in Nederland

Nationaal bevoegd gezag 
Minister van Verkeer en Waterstaat/Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart


VTS autoriteiten 
De autoriteit verantwoordelijk voor het beheer, het functioneren en coördinatie van het verkeersbegeleidend systeem; een systeem ingesteld om aan de missie van VTS te voldoen.