Rapporteren

Van veel nautische medewerkers wordt verlangd dat zij waarnemingen en gebeurtenissen helder kunnen beschrijven, zodat collega’s en werkgevers weten wat er tijdens een dienst heeft plaatsgevonden en misverstanden, communicaties en tijdsverlies worden verminderd. In dit kennisveld wordt aandacht gegeven aan het rapporteren van gebeurtenissen, bevindingen, adviezen, schades en gedane activiteiten. De module Eenvoudig rapporteren bespreekt de basisprincipes van rapporteren en geeft aandacht aan digitale invulvelden. In de module Rapporteren leert de nautisch medewerker verschillende soorten rapporten te schrijven. Verschillende soorten rapporten vragen om verschillende soorten informatie. Om anderen zo goed mogelijk te informeren is het van belang om deze rapporten goed op te zetten.