Wetten en reglementen

Nautische medewerkers hebben allen te maken met wetten en reglementen. Het is daarom van belang dat zij kennis hebben van de verschillende soorten wetten en reglementen met betrekking tot de nautische sector. De eerste twee modules van dit kennisveld (Signaalfunctie binnenwater en Toezichthouder binnenwater) gaan over algemene wetten en regels die betrekking hebben op de binnenvaart. Alle nautische medewerkers krijgen regelmatig te maken met deze wetten en zijn voor hen belangrijk om te kennen. Iedere nautisch medewerker kan bijvoorbeeld een signaalfunctie gaan voeren. De module BOA basis is niet specifiek voor de binnenvaart, maar is een algemene module om BOA te worden. In deze module wordt de algemene Nederlandse wet- en regelgeving behandeld. De eerste drie genoemde modules binnen dit kennisveld zijn basismodules, mede doordat ze algemeen van aard zijn.

Daarnaast bestaat dit kennisveld uit vier verdiepingsmodules. Twee van de verdiepingsmodules gaan over wetten en regelgeving op buitenwateren (Handhaven op zeevaart en Wetgeving op buitenwater). Deze zijn specifiek bedoeld voor nautische medewerkers die met buitenwateren te maken krijgen. De andere twee verdiepingsmodules binnen dit kennisveld gaan specifiek in op de wet- en regelgeving betreft gevaarlijke stoffen (Gevaarlijke stoffen front office en Gevaarlijke stoffen back office). Het is voor de veiligheid van de vaarweg van belang dat een nautisch medewerker, die te maken krijgt met gevaarlijke stoffen, kennis heeft van deze wetten.