Brug- en sluisoperator Volkeraksluizen

Ambitiedashboard

Onze doelen voor de toekomst

NNVO brengt veiligheid dichterbij. Vanuit deze missie leiden we jaarlijks 300 tot 400 mensen op voor een functie binnen het vaarwegbeheer. We bieden wettelijk erkende en kwalitatief hoogstaande opleidingen die meebewegen met de laatste ontwikkelingen.

Ook in de toekomst willen we continu bijdragen aan de vakbekwaamheid van medewerkers in de nautische sector. Daarom hebben we een strategisch ambitiedashboard ontwikkeld. Hierin hebben we onze ambities, doelen, transitieuitdagingen en benodigde kwaliteiten vastgelegd. 

Het ambitiedashboard
Het ambitiedashboard laat zien wat NNVO de komende jaren wil bereiken. De ambitie bestaat uit drie onderdelen die zijn vertaald naar strategische doelen. Om deze doelen te realiseren, focussen we ons op een aantal stappen (transitie) en ontwikkelen we kwaliteiten ter ondersteuning van dit plan. 

 

Image

Wat houdt onze ambitie in?

 

(Inter)nationaal erkend opleidingsinstituut
NNVO wordt in de nautische wereld een (inter)nationaal erkend opleidingsinstituut. Het gehele opleidingsaanbod is geaccrediteerd. We bieden opleidingen aan voor onze participanten, maar ook voor andere organisaties.

Bijdragen aan het vlot, veilig en duurzaam laten doorstromen van alle nautische vervoersmodaliteiten
NNVO draagt bij aan de vakbekwaamheid van alle medewerkers binnen het nautische vaarwegbeheer. Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen zij hun werk optimaal uitvoeren en continu de veiligheid garanderen. De organisaties waarvoor zij werkzaam zijn, kunnen hierdoor hun ambitie waarmaken om de autoriteit te zijn in het vlot, veilig en duurzaam laten doorstromen van alle nautische vervoersmodaliteiten.

Toonaangevend kennisplatform
NNVO is als een spin in het web binnen het netwerk van organisaties die actief zijn in en voor de nautische sector. We kennen onze stakeholders en andersom weten zij ons te vinden als het gaat om ontwikkelingen en innovaties. NNVO is een toonaangevend kennisplatform, omdat we proactief zijn, de juiste contacten hebben binnen ons netwerk en vertrouwen hebben opgebouwd bij onze stakeholders. Hiermee ontzorgen we onze klanten en participanten.

Brug- en sluisoperators Steekterpoort
Brochure ambitiedashboard NNVO

Brochure


In onze brochure wordt het strategisch ambitiedashboard verder toegelicht. Je leest hierin alles over de ambities, doelen, transitie-uitdagingen en benodigde kwaliteiten. De brochure vat samen wat NNVO de komende jaren wil bereiken.

Naar de brochure

Meer informatie

Pieter Kuijt
Pieter KuijtDirecteur NNVO
06-23939002

Gerelateerde nieuwsberichten

‘Concreet aan de slag met de belangrijkste thema’s’

Ongeveer een jaar geleden maakte NNVO haar nieuwe strategie bekend. Drie werkgroepen gingen vervolgens aan de slag met de belangrijkste speerpunten. Hoe is er tot nu toe invulling gegeven aan de ambities en hoe ziet het vervolgtraject eruit? We vroegen het aan directeur Pieter Kuijt.

Read more …

NNVO kijkt terug op succesvolle strategiemiddag

Samen de ambities uit het strategisch ambitietraject van NNVO vertalen naar concrete acties en initiatieven. Dat was de opdracht die de drie werkgroepen Klant & markt, Vakbekwaamheid vaarwegbeheerpersoneel en Samenwerking in de sector vanuit het bestuur hadden meegekregen. 

Read more …

‘In relatief korte tijd veel input en ideeën’

De afgelopen maanden gingen drie werkgroepen aan de slag met de thema’s Klant & markt, Vakbekwaamheid vaarwegbeheerpersoneel en Samenwerking in de sector. Hun missie: de ambities uit het strategisch ambitietraject van NNVO vertalen naar concrete acties en initiatieven. Een terugblik. 

Read more …

Terugblik op een geslaagde inspiratiemiddag

NNVO kijkt terug op een succesvolle inspiratiemiddag op woensdag 18 mei in het havengebouw van Port of Amsterdam. Drie boeiende sprekers brachten uitdagende perspectieven van buiten de nautische sector.

Read more …

‘Plannen maken voor het opleiden in de toekomst’

Ysbrand Bontekoe is voorzitter van de werkgroep Vakbekwaamheid vaarwegbeheerpersoneel. Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde strategisch ambitiedashboard ging zijn werkgroep op woensdag 30 maart van start om ideeën en initiatieven te genereren. In dit interview stelt hij zichzelf voor, vertelt hij meer over de werkgroep en wat hij hoopt te bereiken.

Read more …

‘Inspelen op technologische ontwikkelingen’

Andreas Keller is voorzitter van de werkgroep Samenwerking in de sector. Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde strategisch ambitiedashboard gaat zijn werkgroep op woensdag 30 maart van start om ideeën en initiatieven te genereren. In dit interview stelt hij zichzelf voor, vertelt hij meer over de werkgroep en wat hij hoopt te bereiken.

Read more …

‘We gaan onze krachten bundelen’

Evi Achten is voorzitter van de werkgroep Klant & Markt. Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde strategisch ambitiedashboard gaat haar werkgroep op woensdag 30 maart van start om ideeën en initiatieven te genereren. In dit interview stelt zij zichzelf voor, vertelt ze meer over de werkgroep en wat zij hoopt te bereiken.

Read more …

NNVO publiceert brochure over ambitiedashboard

Naar aanleiding van de nieuwe strategie publiceert NNVO een brochure waarin het strategisch ambitiedashboard wordt toegelicht. De focus ligt op drie ambities, waarvan het bijdragen aan een vlot, veilig en duurzaam vaarwegbeheer er één is. 

Read more …

NNVO komt met nieuwe strategie

Om ook in de toekomst een waardevolle bijdrage te leveren aan de vakbekwaamheid van medewerkers in de sector, komt NNVO met een nieuwe strategie. Bestuursvoorzitter Jim van de Geer en directeur Pieter Kuijt vertellen in dit dubbelinterview waarom juist nu een nieuwe strategie nodig is. 

Read more …

News

Onderwijskundig adviseur Janneke van Eck nu ook toetsdeskundige

NNVO heeft sinds kort een toetsdeskundige in huis. Onderwijskundig adviseur Janneke van Eck heeft namelijk succesvol haar opleiding tot toetsdeskundige afgerond. Hoewel bij NNVO verschillende onderwijskundig adviseurs werkzaam zijn, was geen van hen tot nu toe gespecialiseerd in toetsen.

Read more …

Opleiding Brug- en sluisoperator ingeschaald op NLQF-niveau 3

De programmaraad van het bureau NCP NLQF heeft de inschaling van de opleiding Brug- en sluisoperator positief beoordeeld. De opleiding is ingeschaald op het nationale NLQF-niveau 3 en het daaraan gekoppelde Europese EQF-niveau 3. Hiermee is het diploma vergelijkbaar met mbo 3-niveau. 

Read more …

Provincie Noord-Holland zet simulator in voor trainen brug- en sluisoperators

De provincie Noord-Holland maakt sinds kort gebruik van een simulator om brug- en sluisoperators te trainen in het bedienen op afstand. Agnes Weber en Mike Backers van provincie Noord-Holland vertellen er meer over.

Read more …

Do you have questions?

Do you have questions, comments, suggestions or other matters you would like to raise? Then use our contact form. Naturally, all information that's being sent to NNVO will be treated confidentially.

Contactform short

Invalid value
Invalid value
Ongeldige invoer
Invalid value

Contact with NNVO

Marten Meesweg 115
3068 AV Rotterdam
Tel. +31 10 311 00 95

General questions

Training questions

Contactform

Stay informed

Stay informed of all NNVO developments. Sign up for our newsletter.

Follow us

Hoofdmenu