NNVO heeft voor 2019 een plan van aanpak gemaakt om de kwaliteit van de opleidingen binnen de Nautische Leerlijnen weer terug op het gewenste niveau te krijgen. Afgelopen jaar kwam de focus binnen de organisatie te veel op innovatie en flexibiliteit te liggen, wat ten koste ging van de kwaliteit en klantgerichtheid. Het plan van aanpak moet ervoor zorgen dat NNVO weer op de kaart staat als betrouwbare aanbieder van hoogwaardige opleidingen in de nautische sector.

In 2018 is veel geïnvesteerd in innovatie: een nieuwe website, een docenten- en cursistenapp, digitalisering van lesmateriaal en examens en de ontwikkeling van fictieve gebieden in de modules van de Nautische Leerlijnen. De pilot van de nieuwe leeromgeving voor de Nautische Leerlijnen is met enige spoed geïmplementeerd, zonder tijd te nemen voor een goede borging binnen de interne organisatie en afstemming met de participanten. Hierdoor ontstonden fouten die weer gecorrigeerd moesten worden. Ook ontstond er onbegrip, omdat er onvoldoende communicatie was.

Ad hoc verzoeken
Als gevolg van de noodzaak de kwaliteit te verhogen, kwamen er steeds meer en veelal ad hoc verzoeken en klachten die in het kader van flexibiliteit direct zijn opgepakt. Hierdoor werd de focus steeds meer intern gericht. Dit ging ten koste van de wens om klantgerichtheid te garanderen, wat niet bevorderlijk was voor de samenwerking met de stakeholders. De teleurstellende resultaten hebben in 2019 geleid tot een plan van aanpak. Lilian Biber is in maart gestopt met haar werkzaamheden als directeur bij NNVO. Het dagelijks bestuur heeft Johan van Breda () gevraagd om tijdelijk (ad interim) de rol van directeur op te pakken.  

Basis op orde
De eerste prioriteit is de basis weer op orde krijgen. Hierbij komt de focus te liggen op de kwaliteit van de opleidingen binnen de Nautische Leerlijnen en de procesgang omtrent de opleidingen. Alle ontwikkelingen zullen geborgd worden door contacten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Wanneer de basis op orde is, wordt gewerkt aan vernieuwd partnership en komt er een gezamenlijk meerjarig ambitieplan. Hiermee is NNVO weer de betrouwbare aanbieder van hoogwaardige opleidingen in de nautische sector. De organisatie haalt optimale ondersteuning vanuit het werkveld om kwaliteit en innovaties te borgen en denkt mee over de toekomst.

Image

Do you have questions?

Do you have questions, comments, suggestions or other matters you would like to raise? Then use our contact form. Naturally, all information that's being sent to NNVO will be treated confidentially.

Contactform short

Invalid value
Invalid value
Ongeldige invoer
Invalid value

Contact with NNVO

Marten Meesweg 115
3068 AV Rotterdam

For questions or more information:

Opening hours
From Monday to Friday:
08:00-17:00 hrs

Contactform

STAY INFORMED

Stay informed of all NNVO developments. Sign up for our newsletter.

Volg ons

Hoofdmenu