Terugblik op een geslaagde inspiratiemiddag

NNVO kijkt terug op een succesvolle inspiratiemiddag op woensdag 18 mei in het havengebouw van Port of Amsterdam. Drie boeiende sprekers brachten uitdagende perspectieven van buiten de nautische sector: digitalisering en dienstverlening, wetenschappelijk onderzoek naar autonoom varen en opleiden in luchtverkeersbegeleiding. 

Eind maart is NNVO van start gegaan met de uitwerking van het strategisch ambitietraject in de werkgroepen Klant & Markt, Vakbekwaamheid Vaarwegbeheerpersoneel en Samenwerking in de Sector. Nu zij halverwege het traject zijn, was het een goed moment om in Amsterdam bij elkaar te komen om nieuwe inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Dit samen met andere geïnteresseerden, NNVO-medewerkers en -bestuursleden.

Update werkgroepen

Directeur Pieter Kuijt opende de inspiratiemiddag met een kort welkomstwoord. Daarna gaven de voorzitters van de drie werkgroepen een korte update over de stand van zaken binnen hun werkgroepen. Andreas Keller, voorzitter van de werkgroep Samenwerking in de sector, gaf aan aangenaam verrast te zijn over de openheid van de werkgroepleden en het feit dat zij over de grenzen heen durven te kijken. 

Aansluiten op klantbehoefte

Frieda van Belle, zelfstandig consultant & gastdocent aan verschillende business schools, was uitgenodigd om iets te vertellen over digital change in vaarwegbeheer en de vertaalslag naar dienstverlening. Zij benadrukte dat we tegenwoordig verder moeten kijken dan alleen naar het digitale proces. Het draait vooral om de vraag ‘hoe sluiten we aan op de klantbehoefte?’. Maar minstens zo belangrijk is om werknemers mee te nemen in deze verandering, omdat digitalisering om nieuwe competenties vraagt. Als goed voorbeeld noemde zij de geruisloze transitie van uitgeverij Wolter Kluwer van printbedrijf naar leverancier van digitale informatie. Frieda gaf de deelnemers vijf D’s mee als handvat om de veranderde omgeving de baas te kunnen: Discover, Define, Determine, Drive en Delight.  

Autonoom varen

Pieter van Gelder, Professor of Safety Science bij het Researchlab Autonomous Shipping (RAS) van de TU Delft, verzorgde een sessie over veiligheid en autonoom varen. Het RAS doet onderzoek naar autonome scheepvaart en de invloed daarvan op een veilig en efficiënt transportverloop. Hij vertelde dat de communicatie tussen mens en machine in de toekomst een belangrijke rol zal gaan spelen. Er moet een gestandaardiseerde methodiek ontwikkeld worden om die communicatie goed te laten verlopen. Daarin zag hij ook voor NNVO - samen met de vaarwegbeheerders - een rol weggelegd. Duidelijk is dat meer samenwerking met het operationele werkveld nodig is om het wetenschappelijk onderzoek verder te brengen.

Human error, system failure

Tot slot kwam Frank Klap van Luchtverkeersleiding Nederland aan het woord. Hij leidde zijn presentatie in met een sprekend voorbeeld van een militair luchtverkeersleider die een near-miss meemaakte. Kern van zijn betoog: er zijn altijd verschillende factoren die bijdragen aan human error. De systemen waarmee verkeersleiders werken zijn imperfect en als het fout gaat, zit daar het probleem. Niet bij de mensen die ervoor zorgen dat er veilig gevlogen en gevaren kan worden. In de veranderende wereld moeten we de mens centraal stellen en daaromheen de systemen bouwen, aldus Frank Klap. 

Afsluitende borrel

Na een slotwoord door Pieter Kuijt, waarbij hij Port of Amsterdam, sprekers en alle aanwezigen hartelijk bedankte, was het tijd voor de afsluitende borrel. De deelnemers kregen na afloop nog een goodiebag mee als aandenken aan deze inspirerende middag.  

Do you have questions?

Do you have questions, comments, suggestions or other matters you would like to raise? Then use our contact form. Naturally, all information that's being sent to NNVO will be treated confidentially.

Contactform short

Invalid value
Invalid value
Ongeldige invoer
Invalid value

Contact with NNVO

Marten Meesweg 115
3068 AV Rotterdam

For questions or more information:

Opening hours
From Monday to Friday:
08:00-17:00 hrs

Contactform

STAY INFORMED

Stay informed of all NNVO developments. Sign up for our newsletter.

Volg ons

Hoofdmenu