Resultaten onderzoek onder binnenvaartschippers bekend

NNVO en MARIN deden onlangs onderzoek naar het gebruik van Vessel Traffic Service (VTS) door Nederlandse binnenvaartschippers. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe innovaties op het gebied van digitale systemen aan boord invloed hebben op de VTS-dienstverlening. Uit de resultaten blijkt onder meer dat de schippers positief zijn over VTS en dat de meeste typen informatie als relevant worden beschouwd. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op het seminar van NNVO en MARIN op 1 november in Wageningen.

Het onderzoek is uitgevoerd door een enquête op te stellen en te verspreiden onder Nederlandse binnenvaartschippers. In totaal hebben 28 schippers de enquête ingevuld, waarmee deze resultaten een indicatie geven van de verschillende meningen onder de schipperspopulatie. We delen graag de belangrijkste resultaten.

Houding tegenover VTS

Uit het onderzoek blijkt dat de schippers de meeste typen informatie van VTS relevant vinden. Onder typen informatie valt bijvoorbeeld informatie over andere schepen, zoals intenties, informatie over objecten in de omgeving, zoals sluizen of bruggen, informatie over het water, zoals waterstanden en adviezen of waarschuwingen. De relevantie is wel sterk gebiedsafhankelijk – een derde geeft aan geen baat te zien in het aanmelden bij een VTS-sector. De schippers zijn over het algemeen positief over VTS. Het menselijke contact met een VTS-operator geeft schippers een gevoel van veiligheid en ze volgen gegeven adviezen eerder op dan wanneer het uit een digitaal systeem komt.

Stellingen digitale systemen

Over digitale systemen aan boord zijn schippers zowel positief als negatief. Ze vinden het geheel van systemen aan boord overzichtelijk, maar tegelijkertijd geeft de meerderheid aan dat informatie opzoeken in de systemen veel tijd kost. Als redenen worden onder meer de slechte gebruiksvriendelijkheid en onbetrouwbaarheid van informatie genoemd. Ook geeft de meerderheid aan dat er geen storende overlap zit tussen de verschillende systemen aan boord, of tussen informatie die ze van systemen of van VTS krijgen.

Digitaal versus VTS

Met toenemende digitalisering aan boord van schepen kunnen bepaalde typen informatie minder relevant worden om van VTS te krijgen, omdat schippers die informatie zelf al kunnen opzoeken. Schippers willen vooral tactische verkeersinformatie van een VTS-operator krijgen, ook in de toekomst. Het hebben van menselijk contact wordt daarin belangrijk en zelfs noodzakelijk gevonden. Andere typen informatie, zoals stremmingen, ligplaatsen en bruggen en sluizen, zouden ze liever digitaal willen ontvangen. Verder geven schippers aan dat het belangrijk is tijdens het varen je zicht op het vaargebied te houden, in plaats van naar een scherm te kijken.

Volgens Colin Guiking van MARIN, een van de betrokken onderzoekers, zal de VTS-operator nog lang belangrijk zijn, zo niet belangrijker worden: “Omdat het in de binnenvaart tot nu toe niet gelukt is om digitale informatie effectief te centraliseren voor schippers. Ook zijn de digitale middelen vaak gebruiksonvriendelijk en is de informatie onbetrouwbaar. Dat geeft onder meer de uitdaging aan voor de binnenvaart. Hoe VTS zich moet ontwikkelen en aanpassen aan de nieuwe digitale mogelijkheden en trends in de binnenvaart, zal daarmee ook een terugkerende vraag zijn.”

News

Onderwijskundig adviseur Janneke van Eck nu ook toetsdeskundige

NNVO heeft sinds kort een toetsdeskundige in huis. Onderwijskundig adviseur Janneke van Eck heeft namelijk succesvol haar opleiding tot toetsdeskundige afgerond. Hoewel bij NNVO verschillende onderwijskundig adviseurs werkzaam zijn, was geen van hen tot nu toe gespecialiseerd in toetsen.

Read more …

Opleiding Brug- en sluisoperator ingeschaald op NLQF-niveau 3

De programmaraad van het bureau NCP NLQF heeft de inschaling van de opleiding Brug- en sluisoperator positief beoordeeld. De opleiding is ingeschaald op het nationale NLQF-niveau 3 en het daaraan gekoppelde Europese EQF-niveau 3. Hiermee is het diploma vergelijkbaar met mbo 3-niveau. 

Read more …

Provincie Noord-Holland zet simulator in voor trainen brug- en sluisoperators

De provincie Noord-Holland maakt sinds kort gebruik van een simulator om brug- en sluisoperators te trainen in het bedienen op afstand. Agnes Weber en Mike Backers van provincie Noord-Holland vertellen er meer over.

Read more …

Do you have questions?

Do you have questions, comments, suggestions or other matters you would like to raise? Then use our contact form. Naturally, all information that's being sent to NNVO will be treated confidentially.

Contactform short

Invalid value
Invalid value
Ongeldige invoer
Invalid value

Contact with NNVO

Marten Meesweg 115
3068 AV Rotterdam
Tel. +31 10 311 00 95

General questions

Training questions

Contactform

Stay informed

Stay informed of all NNVO developments. Sign up for our newsletter.

Follow us

Hoofdmenu